Kontakt z nami

SEGMENT MEDYCZNY
Paweł Matczak
Regionalny Dyrektor Handlowy
Polska centralna
tel. 508 802 753
mail: pawel.matczak@hollywoodsa.pl
SEGMENT HoReCa
Kamil Chętkowski
Menadżer Klienta Kluczowego
woj. mazowieckie, łódzkie
tel. 508 802 227
mail: kamil.chetkowski@hollywoodsa.pl


OBSŁUGA KLIENTA INDYWIDUALNEGO
tel. +48 22 630 53 10
Inspektor Ochrony Danych
Konrad Matlęga
mail: biuro@mkadministrators.pl
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Spółkę Pral Serwis Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 65/79, w celach kontaktów biznesowych m.in. do otrzymywania informacji handlowych i innych materiałów informacyjnych na temat działalności naszej firmy oraz jej usług, zgodnie z art. 6 lit. „ a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). Informacje, o których mowa, będą przesyłane na podany w treści formularza adres poczty elektronicznej. Wyrażenie przez Państwa zgody, umożliwi nam dalszą komunikację z Państwem za pośrednictwem poczty e-mailowej oraz telefoniczną celem nawiązania potencjalnej współpracy. Informujemy jednocześnie, że wyrażoną zgodę można wycofać w każdym momencie, kontaktując się z nami listownie lub drogą elektroniczną na dane kontaktowe wskazane w treści informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

*Pole wymagane

Jednocześnie informujemy, że brak wyrażonej przez Państwa zgody może skutkować niemożliwością udzielenia Państwu odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie.

Dane kontaktowe

Oddział Pral Serwis
Al. Jerozolimskie 65/79,
00-697 Warszawa
Tel. +48 22 630 53 10
mail: biuro@pralserwis.pl
nip: 7761627087